Algemene voorwaarden

Tekst- en vertaalbureau LEONIETJE is de verkoper van het boek 'Vijftig tinten blauw'. LEONIETJE is de eenmanszaak van de auteur van het boek: Leonie Kok-Tiddens. Het boek kost 29,95 euro inclusief btw.

LEONIETJE
Emmastraat 20
7573 BB Oldenzaal

KvK: 56207921
BTW-id: NL001837960B37 

ALGEMENE VOORWAARDEN LEONIETJE

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
LEONIETJE: de eenmanszaak die het Boek verkoopt;
Klant: elke natuurlijke persoon boven de 16 jaar die handelingsbekwaam is en die het boek besteld heeft;
Boek: Het boek ‘vijftig tinten blauw’ geschreven door Leonie Kok-Tiddens (LEONIETJE).


2 Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk online verkoop van het Boek door LEONIETJE via de website www.elenaopreis.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen LEONIETJE en Klant.
  2. Op alle overeenkomsten tussen een Klant en LEONIETJE is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn daarnaast aanvullend van toepassing.
  3. Uw persoonsgegevens zijn (noodzakelijkerwijs) beschikbaar voor LEONIETJE. LEONIETJE zal deze gegevens voor niks anders gebruiken dan de betaling en toezending van het Boek.

3 Aansprakelijkheid

  1. LEONIETJE kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van enigerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van het Boek.


4 Intellectuele eigendom

  1. De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen in het Boek zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom.
  2. De inhoud van het Boek mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEONIETJE.
  3. Het Boek kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. LEONIETJE geeft op geen enkele wijze en in geen enkel geval toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.